150003

Nový produkt

ŘÁD PLAVEBNÍ BEZPEČNOSTI

235,00 Kč

Úplné znění Řádu plavební bezpečnosti vydaného jako příloha vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb. včetně příloh. Doplněno o vyhlášku č. 1/2002 Státní plavební správy o úpravě některých ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, konkrétně se jedná o doplnění signálních znaků A. 1a (zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru, zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje), A. 20 (zákaz plavby vodních skútrů), E. 24 (plavba vodních skútrů povolena).

Formát 170x240 mm
Počet stran 64 + 66
Nakladatel T
Typ brožura

30 PRODUKTŮ VE STEJNÉ KATEGORII: