Vážení zákazníci,

nabízíne Vám možnost přihlásit se do TURISTASHOP KLUBu, ve kterém můžete získat slevy při nakupování v naší prodejně, případě u našich obchodních partnerů.

Je pro Vás připravena karta START a následně ZÁKAZNICKÁ KARTA člena TURISTASHOP KLUBu na základě které získáte:
- slevu ve výši 11% při nákupu v naší prodejně
- vybrané tituly za klubové ceny
- slevy u našich obchodních partnerů TURISTASHOP KLUB Partner (výše slevy je určená každým partnerem)
- klubové ceny turistických akcí pořádaných TURISTASHOPem

Také vás budeme pravidelně informovat o prodejních akcích, nebo třeba turistických aktivitách pořádaných TURISTASHOPem.

KARTA START

karta turistashop.jpgPokud nakoupíte v prodejně TURISTASHOP zboží v hodnotě minimálně 550,- Kč a vyplníte registrační formulář, obdržíte od nás kartu TURISTASHOP KLUB START.

Pokud nám při každém dalším nákupu předložíte kartu START, poskytneme Vám slevu ve výši  9% a to za dodržení pravidel TURISTASHOP KLUBu!

Slevu ve výši 9% Vám budeme poskytovat při každém nákupu až do té doby než dosáhnete  ročního obratu 2 500,- Kč. Pokud překročí Váš obrat za kalendářní rok 2 500,- Kč, bude Vám vydána zákaznická karta TURISTASHOP KLUB.

ZÁKAZNICKÁ KARTA TURISTASHOP KLUB

karta turistashop.jpg

Zákaznická karta TURISTASHOP KLUB opravňuje držitele k čerpání slevy při každém nákupu ve výši 11% a dalších výhod spojených s touto zákaznickou kartou, například nabídka vybraných titulů za klubové ceny a to za dodržení pravidel TURISTASHOP KLUBu!

Veškeré zvláštní nabídky a prodejní akce pro členy klubu budou uveřejňovány v pod odkazem KLUBOVÁ NABÍDKATURISTASHOP KLUB - PRAVIDLA

1. TURISTASHOP KLUB (dále jen klub) je program pro zákazníky obchodu TURISTASHOP. Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro stálé zákazníky obchodu TURISTASHOP. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce, nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

2. Členem klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, která souhlasí s pravidly TURISTASHOP KLUBu. U osob mladších je zapotřebí souhlas zákonného zástupce.

3. Zákazník, který nakoupí v prodejně TURISTASHOP zboží v hodnotě minimálně 550,- Kč a vyplní přihlášku, obdrží kartu TURISTASHOP KLUB START.

4. Při každém dalším nákupu při kterém zákazník předloží kartu START obdrží slevu ve výši 9%.

5. Po dosažení celkového obratu 2 500,- Kč za kalendářní rok je na jméno zákazníka vydána zákaznická karta TURISTASHOP KLUB, která opravňuje držitele k čerpání slevy při každém nákupu ve výši 11% a dalších výhod spojených s touto zákaznickou kartou.


6. Karta TURISTASHOP KLUB je vydána na konkrétní osobu a je nepřenosná.

7. Sleva je poskytnuta pouze v tom případě, že je při nákupu předložena karta TURISTASHOP KLUB.

8. Minimální obrat pro členství v klubu musí činit 2 500,- Kč za kalendářní rok. Pokud zákazník takového obratu nedosáhne, je mu následně poskytována sleva ve výši 9% až do konce platnosti karty TURISTASHOP KLUB.

9. Sleva na kartu TURISTASHOP KLUB se nesčítá s žádnou jinou slevou.

10. Sleva se neposkytuje na produkty, kde je cena stanovena výrobcem a snížení ceny by bylo v rozporu s požadavkem výrobce nebo pravidly (např. Turistické známky, Pamětník, Turistické vizitky atd.). Sleva se také neposkytuje na zboží ve slevě, zboží zařazené do prodejních akcí, nebo zboží ve výprodeji. Sleva se také neposkytuje při nákupu dárkových poukázek.

11. Hodnota zboží na které nelze poskytnout sleva dle bodu 10. těchto pravidel se započítává do celkového obratu zákazníka. Do celkového obratu se nezapočítává útrata uskutečněná u našich obchodních partnerů.

12. Členství v klubu automaticky zaniká pokud obrat zákazníka za předchozí kalendářní rok je nižší než 2.500,- Kč. V opačném případě je členství v klubu automaticky prodlužováno vystavením nové karty.

13. Členství v TURISTASHOP KLUBu zaniká z těchto důvodů:
a) člen klubu neměl v předchozím kalendářním roce stanovený obrat
b) člen klubu uvedl v přihlášce nesprávné údaje
c) člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje
d) na žádost člena klubu

14. Zákazník podpisem přihlášky vyjadřuje souhlas s tím, aby provozovatel obchodu TURISTASHOP zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jeho osobní údaje vyplněné v přihlášce, jakož i údaje získané členstvím v klubu, zejména pak používáním zákaznických karet. Zákazník také souhlasí s tím, že správce může kontakty uvedené v přihlášce použít v přiměřené míře pro své marketingové účely, zejména k zasílání nabídek souvisejících s členstvím v klubu.

15. Pokud člen TURISTASHOP KLUBu ztratí nebo poškodí kartu START, případně zákaznickou kartu TURISTASHOP KLUB, bude mu za vystavení nové karty účtován poplatek ve výši 25,- Kč.

16. Provozovatel klubu si vyhrazuje právo upravit tato pravidla, zvláště pak výši poskytovaných slev. Členové TURISTASHOP KLUBu budou o těchto změnách informováni na prodejně a prostřednictvím internetových stránek www.turistashop.cz.

17. Provozovatel klubu si vyhrazuje právo ukončit činnost TURISTASHOP KLUBu. Datum ukončení činnosti bude oznámeno na prodejně a prostřednictvím internetových stránek www.turistashop.cz.

18. Slevy a případné odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné.

19. Zákaznické karty TURISTASHOP KLUB vydané do 31.12. 20213 zůstávají v platnosti za výše uvedených nových podmínek. Karty START vydané do 31.12. 2013 budou vyměněny do 30.6. 2014 nebo do stejného data použity dle pravidel platných do 31.12. 2013 a to na základě žádosti vlastníka karty. Dnem 30.6. 2014 končí platnost karet START a pokud nedojde k výměně nebo využití karty, ztrácí vlastník nárok na již dosažené výhody.

Pravidla TURISTASHOP KLUBu platí od 1. ledna 2014 


Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Žádný výrobce

Novinky

Dodavatelé

Žádný dodavatel